Farma SkupečV současné době farma Skupeč působí na výměře cca 500 ha, z toho 50 ha činí louky a pastviny. Svoji výměrou farma zasahuje do několika katastrů. Základní zemědělskou výrobou spadá do katastru obce Skupeč, Málkovice, Níčová a Březí. Louky a pastvinářství žírného dobytka zasahují do katastru Okrouhlé Hradiště. Jedná se o pastviny u Daňkovského dvora nedaleko hradu Gutštejn.

Farma Skupeč se zabývá rostlinou a živočišnou výrobu. Mezi základní rostlinnou výrobu patří pěstování obilí, řepky a máku. Živočišná výroba zahrnuje chov drůbeže a žírného skotu.

Drůbežářství je u nás velmi pestré, zabýváme se chovem kuřic, které se vyskladňují v měsíci dubnu, chovem brojlerů s termínem vyskladnění koncem měsíce května, dále chovem husí a kachen které lze zakoupit od září do  prosince. Zlatým hřebem je chov krůt a krocanů chovu kanadského širokoprsého, které jsou k dispozici pro spotřebitele od začátku prosince.

Máme zájem na tom, aby chov drůbeže probíhal, co možná nejpřiroznějším způsobem. Drůbež se chová v menších počtech s možností pohybu a denního světla. Drůbež je krmena směsi z vlastní výroby, jejichž základem je naše obilí ze sklizně na farmě Skupeč.


Farma a obec Skupeč se nachází cca 25 km od Plzně ve směru na Karlovy Vary. Po karlovarské silnici zahněte v obci Úněšov vlevo a po 3 km se dostanete do Skupče. Dominantou obce je vrch V i n i c e ( historicky německy  Weinberg )  v  nad.v. 588,9 mnm. Pro lepší orientaci je přiložena interaktivní mapka s vyznačením obce.

Obec má hluboké historické kořeny. Je doloženo prvé osídlení a rozvoj obce v letech 1364. Jednalo se o  tvrz vladyky Jana Stulíka - r. 1246, ze Skupče. Rozvoj této oblasti byl podmíněn příchodem blahoslaveného Hroznaty(cca 1193 - 97 AD ) do Teplé a aktivním zemědělským, lesním a drobným průmyslovým osídlováním a oběláváním půdy. Do té doby bylo území od Plzně až k Mariánským Lázním ( v té době již Bavorským ) témeř neosídlené, byly tvořeny převážně hlubokými lesy.

Samotný katastr obce představuje 271 ha a je převážně svažitý, v nadmořské výšce cca 488 m. V nebližší historii a dle knihy Unsere Heimat ( 1937 Plzeň ) bylo na katastru obce 136 ha orné půdy, 13 ha luk, 17 ha pastvin a 89 ha lesa.
V současné době je vlastníkem farmy a pozemků paní JUDr.Marečková Jana, advokátka v Praze. Spojení na farmu cestou pana Karla Grůbra - správce farmy .

farma_2015_Skupec_(00) farma_2015_Skupec_(01) farma_2015_Skupec_(02) farma_2015_Skupec_(03) farma_2015_Skupec_(04) farma_2015_Skupec_(05) farma_2015_Skupec_(06) farma_2015_Skupec_(07) farma_2015_Skupec_(08) farma_2015_Skupec_(09) farma_2015_Skupec_(10) farma_2015_Skupec_(11)

^ nahoru ^

Produkty farmy Skupeč

Kuřice


Jsou dostupné a vyskladňované většinou 12.-17.dubna, jako dvanáctitýdenní, vykrmované domácími produkty farmy. Většinou se jedná o dvě i více plemen.

Kuřata


Jedná se o produkt dostupný většinou koncem května, rovněž vykrmovaný domácími produkty. Kuřata jsou vyskladňovaná ve váze 1.8 - 2.2 kg/kus, 2-3 hodiny čerstvá a jsou výborná pro grilování BBQ, či jiné použití v domácí kuchyni. Jedná se o velmi oblíbený produkt každého roku, hlavně jako hit rožnění o prázdninách.

Kachny


Produkt dostupný  již v červenci, jedná se o české bílé kachny. Vyskladňované jsou ve váze cca 2,5 - 3,5 kg, vykrmované jsou opět pouze na domácích krmivech. Vše čerstvé k dodání !

Husy


České bílé husy, dostupné jako svatováclavské - od září až do prosince. Jejich chov je již tradicí, vyskladňování houseři cca 5-6 kg, husy 4-5 kg. Rovněž dodáváme vše čerstvé na objednávku.

Krůty


Již tradiční nabídka, letos po 22., od roku 1993 ( američané říkají  s i n c e   1 9 9 3 ) . Vykrmované jsou od počátku srpna na domácím připravovaném krmivu, bez jakýchkoliv průmyslových směsí ( jako např. kostní a rybí moučky ve velkochovech ) Krůty jsou vyskladňované cca ve váze 10 - 12 kg, krocani potom 13 - výše. Jedná se o plemeno kanadské širokoprsé. Krůty mají až 7 druhů masa a jejich výtěžnost je neuvěřitelných 90% !
^ nahoru ^

Kontakt

Farma S k u p e č
obec Skupeč čp. 1, 330 36 Pernarec

 
pan Karel Grůber, správce farmy, tel.: 702 162 220

( 602 247 946 )

e-mail: gruber@farmaskupec.cz

 pan Vadim Fedorov, Plzeň a Praha , tel.: 739 005 850 
e-mail: fedorov@farmaskupec.cz 


PhDr.Bedřich Vorlíček Wunderlich,  marketing a stálá služba 24 hod., tel. +420 720978558
beda@seznam.cz
 zpracoval: PhDr.Bedřich Vorlíček Wunderlich
^ nahoru ^